Perkhidmatan Kami

Kami menawarkan kemudahan pinjaman wang tunai segera berdasarkan gadaian dari barang kemas / barangan emas berasaskan prinsip syariah yang dikenali sebagai Ar-Rahnu. Kami menerima semua jenis barang kemas yang bermutu dari 585 hingga 999 untuk digadaikan.

 • 1. Syarat-syarat
  • Warganegara
  • Bukan Warganegara
  • Berumur 18 tahun dan keatas
 • 2. Margin Gadaian
  Sehingga 80% daripada nilai barang kemas (marhun)
 • 3. Had Gadaian
  • Ar-Rahnu: Maksimum RM30,000 setiap penggadai setiap cawangan
  • Ar-Rahnu Eksklusif : Maksimum RM100,000 setiap penggadai
 • 4. Tempoh Gadaian
  Sehingga 8 bulan dengan tempoh lanjutan 4 bulan
 • 5. Kadar Upah
  Ar-Rahnu
  Nilai Barang Kadar Upah Simpan Bulanan Setiap RM100.00 Nilai Barang
  RM2,000 pertama dan ke bawah Percuma
  RM2,001 sehingga RM 10,000 RM0.75
  RM10,001 ke atas RM0.80
  Ar-Rahnu Eksklusif
  Nilai Barang Kadar Upah Simpan Bulanan Setiap RM100.00 Nilai Barang
  RM10,001 ke atas RM0.80
 • 6. Konsep Syari'ah
  • Qard (pinjaman tanpa faedah)
  • Wadi'ah Yad Dhamanah (simpanan dengan jaminan)
  • Ujrah (upah simpan)
 • 7. Keistimewaan
  • Bebas riba’
  • Tempoh gadaian yang fleksibel
  • Perlindungan Takaful sepenuhnya
  • Bayaran pinjaman yang fleksibel
  • Marhun bernilai RM2,000 dan ke bawah tidak dikenakan upah simpan