Perkhidmatan Kami

Kami turut menyediakan perkhidmatan mencuci dan mengilat barang kemas di semua cawangan Ar-Rahnu MAIDAM.

 • Konsep
  Konsep syariah yang digunakan ini ialah Ijarah iaitu merujuk kepada akad sewa atau upah yang melibatkan faedah/manfaat daripada sesuatu aset atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui
 • Kadar Bayaran
  Bearat Barang (setiap item) Kadar
  Bawah 20 gram RM3.00
  20 gram hingga 40 gram RM5.00
  41 gram dan ke atas RM7.00

  Nota : Caj adalah sah untuk satu item sahaja

 • Kelebihan
  • Cepat
  • Murah
  • Teknologi mesin yang terkini
  • Tidak mencacatkan fizikal emas