Perkhidmatan Kami

Kami turut menyediakan Khidmat Rundingcara Penubuhan Ar-Rahnu

 • Matlamat dan Objektif Kami
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan secara profesional kepada bakalbakal pengusaha Ar-Rahnu di Malaysia.
  • Membantu koperasi yang berminat menjalankan Ar-Rahnu dan menggalakkan pertumbuhan penggadaian secara Islam; dan
  • Memperkasakan program sosio-ekonomi Negeri Terengganu dalam menggalakkan jihad bisnes.
 • Jenis Perkdimatan & Fi
  Bil Perkhidmatan Pakej A Pakej B
  1 Menyediakan operasi dan prosedur manual skim termasuk menyediakan aturan-aturan berkaitan RM10,000 RM10,000
  2 Memberi khidmat nasihat dan bimbingan berhubung penyeragaman, susun atur, imej, warna, peralatan, dan kelengkapan tidak termasuk aplikasi sistem e-Rahnu RM5,000 RM5,000
  3 Menyediakan khidmat nasihat untuk ubahsuai premis termasuk cadangan plan lantai dan anggaran kos ubahsuai RM5,000 RM5,000
  4 Membantu menyediakan latihan di premis perniagaan RM5,000 RM5,000
  5 Membantu menyediakan pakar emas (pilihan) RM4,000 -
  6 Penyediaan kertas kerja permohonan pinjaman TMP dan rundingan dengan pihak SKM (pilihan) RM5,000 -
  7 Observation selama 6 bulan (RM1,000/ sebulan) RM6,000 RM6,000