Perkhidmatan Kami

Kami turut menyediakan perkhidmatan peti simpanan keselamatan di semua cawangan Ar-Rahnu kami

 • Konsep
  Konsep syariah yang digunakan ini ialah Ijarah iaitu merujuk kepada akad sewa atau upah yang melibatkan faedah/manfaat daripada sesuatu aset atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui
 • Kadar Sewa
  Kadar sewa peti adalah RM30.00 sebulan. Pelanggan dikehendaki membayar dahulu sewa untuk 2 bulan pertama.
 • Tempoh Simpanan
  Maksimum 12 bulan (boleh diperbaharui)
 • Jenis Barang (yang diterima)
  Kategori A
  • Barangan emas termasuk barangan kemas dan produk bulion yang mempunyai mutu-mutu emas bermula 9 karat (375) hingga 24 karat (999)
  • Barangan perak dan permata termasuk barangan kemas / produk batu permata seperti berlian, delima, zamrud, nilam, intan dan sebagainya
  Kategori B
  • Dokumen-dokumen berharga / pemilikan seperti geran tanah, saham amanah / blue chip / invois jualan kepada badan kerajaan dan syarikat GLC, resit pelaburan emas di bank, resit simpanan inventori dan sebagainya

Share: